Yeni Sigorta Teşviki Hk.

Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması; 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir. Buna göre, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında, 2018 yılı Ocak ila Aralık aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, İş sö…

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

ARABULUCUK MÜESSESESİ İş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabuluculuk bürolarına başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Bulunulan yerde görevli arabuluculuk bürosu yoksa görevli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır. Görüşmelere tarafların kendisi, kanuni temsilcileri, avukatları ve işvereni…

G.İ.B. KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru (04.10.2017)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru (04.10.2017) 14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 60…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi