İndirimli uygulanan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı oranlarının süreleri uzatılmıştır

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 843 Nolu Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulamasına ilişkin süreler uzatılmıştır.

1) İndirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecek olup Konut ve işyeri satışlarında “binde 15” oranında indirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

2) Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecek olup böylelikle, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

3) Ekli listede bulunan mobilyaların tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

G.T.İ.P. Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

4) Ekli listede bulunan  motorlu taşıtların tesliminde indirimli (%1) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

8701.20

 Yarı römorkler için çekiciler:

87.02

 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:

87.04

 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:

87.05

 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

8716.20.00.00.00

 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar:

8716.31.00.00.00

 Tanker römork ve yarı römorklar:

8716.39

 Diğerleri:

8716.40.00.00.00

 Diğer römorklar ve yarı römorklar:

5) Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Normal Oran

30.06.2019 tarihine kadar geçerli oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

ÖTV Oranı (%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar

15

5

- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar

15

5

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

— Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler

15

5

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

—  Diğerleri

60

60

—Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

-— Diğerleri

— Diğerleri

60

60

-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

-— Diğerleri

110

110

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

-— Diğerleri

110

110

—  Diğerleri

160

160

—Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3

3

— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

7

— Motor gücü 120 kW'ı geçenler

6) Elektrikli ev aletlerinde ÖTV oranının %0 olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecek olup, ekli listede gösterilen mallardaki ÖTV oranlarının %0 olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Normal Oran

30.06.2019 tarihine kadar geçerli oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

ÖTV Oranı (%)

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

6,7

0

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

6,7

0

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

0

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

6,7

0

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

6,7

0

Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

6,7

0

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

0

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

6,7

0

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar

7) Ekli liste motosikletlerin ÖTV oranının %0 olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecek olup, ekli listede gösterilen mallardaki ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Normal ÖTV Oranı (%)

30/6/2019 tarihine kadar geçerli

ÖTV Oranı (%)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

8

0

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan
pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

3

0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi