Yeni Sigorta Teşviki Hk.

Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması;

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir.

Buna göre,  

  • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,
  • Prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak sağlanacaktır.


İşverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir, ancak işverene nakden ödenmeyecektir.

Örneğin, bir işyerinin 2018 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının 10 olduğunu ve 2019/Mart döneminde 1 kişiyi istihdam ettiğini kabul ettiğimizde bu çalışan için aylık 2.020,80 TL (30 X 67,36) ve 3 aylık 6.062,40 TL (2.020,80 X 3) ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir. Ancak Şubat/2019 ila Nisan/2019 döneminde yeni işe alınan çalışanın iş sözleşmesi, işveren tarafından haksız nedenlerle 9 aydan önce feshedilirse bu destekten faydalanılamayacaktır.


LÜTFEN DİKKAT!
İşe alınacak işçinin taşıması gereken şartlar maddede belirtilmemiş olup konuya ilişkin hesaplama ve diğer ayrıntılar SGK tarafından yayımlanması beklenen uygulama genelgesi ile netlik kazanacaktır.
Bu nedenle işe alınacak kişilerin işe başlamadan önce mutlaka İŞKUR'a kaydolmaları gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi