G.İ.B. KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru (04.10.2017)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru (04.10.2017)

14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri e-faturada ilgili tebliğin yayım tarihinden önce düzenlenen efaturaların gönderilmesinde sıkıntı yaşanmaması için 10.10.2017 tarihine kadar her iki oran ile 601 kodlu tevkiatlı e-fatura düzenlenmesine izin verilmiştir.

Ancak belirtilen tarih itibariyle 601 tevkifat koduyla düzenlenecek e-faturalar yeni oran üzerinden düzenlenecektir.

Duyurulur.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi