Turizm Payı Düzenlemesinin Yer Aldığı 7183 Sayılı Kanun Hk.

7183 Sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerden turizm payı alınacaktır.

 

Turizm payı oranları;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk (%0,75),

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk (%0,75),

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk (%0,75),

ç) Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk (%0,075),

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk (%0,075),

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki (%0,2),

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Hesaplama;

Kanunda geçen ve yukarıda değinilen net satışlara; tekdüzen hesap planında yer alan ve 610. SATIŞTAN İADELER (-), 611. SATIŞ İSKONTOLARI (-), 612. DİĞER İNDİRİMLER (-) şeklinde bölümlenen "61. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)" hesap grubundaki değerlerin brüt satışlardan indirilmesiyle ulaşılmaktadır.

Örneğin 920.000 TL brüt satışı, 200.000 TL kira geliri ve 120.000 TL satış indirimi olan bir konaklama tesisi için turizm payı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

Net satışlar: 800.000 TL (920.000 TL Brüt Satışlar – 120.000 TL Satış İndirimleri)

Kira gelirleri: 200.000 TL

Turizm payının matrahı: 800.000 TL + 200.000 TL = 1.000.000 TL

Turizm payı oranı: 0,0075

Turizm payı tutarı: 1.000.000 TL X 0,0075 = 7.500 TL

 

Beyanı ve ödemesi

Turizm payı, KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecektir.

Turizm payına ilişkin bu Kanun 6. maddesi ise 01/10/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre, turizm payı ödemeleri ilk olarak Kasım ayının 24. günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi