Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de Kambiyo İşlemlerinde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kararına göre, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında.
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında.
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında.

 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi