Milli Emlak Genel Tebliğ Değişikliği Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklikler yapmıştır.

Yapılan değişiklikle birlikte;

  • Düzenleme öncesi, alınacak arazi için rayiç bedelden belirlenen fiyat, yeni düzenlemeyle birlikte rayiç bedelin yüzde 50’si olarak alınacak.
  • Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Satış bedeli tebligattan itibaren 3 ay içinde ödenecek.
  • Taksitli satışlarda ise satış bedeline yüzde 10 indirim uygulanabilecek. Yüzde 10 indirim alınması için tutarın yüzde 50’sinin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Taksitteki yüzde 10 indirimden yararlanılmak istenmezse de satış bedelinin yüzde 10’u tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde idareye ödenmesi gerekiyor. Kalan tutar ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecek. Taksit dönemleri hak sahiplerinin talebine göre belirlenecek.
  • Alınacak araziler için doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilecek. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyecek. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacak.

Hazine’ye ait araziyi almak için son tarih 31/12/2019 olup bu tarihe kadar satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi