Gecikme Zammı Oranında Değişiklik

29/06/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı olan %2 oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi