7252 SAYILI KANUN (ÖZET)

YAPILANDIRMA

31/08/2020 Tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olmak üzere;

1. Vergi ve sigorta primleri, cezaları ile gecikme zamları ve gecikme faizleri,

2. Belediyelere ait alacaklar ile gecikme zamları ve gecikme faizleri,

3. Vergi cezalarının %50 si,

4. Oda aidatları ve gecikme faizleri,

5. Öğrenim ve katkı kredisi borçları ve gecikme faizleri,

6. Trafik cezaları,

31.12.2020 tarihine kadar başvurulması halinde yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bu bağlamda vergi asılları değişmeyecek şekilde gecikme zamları ve faizleri silinerek Yİ-ÜFE oranında tekrar yapılandırılacaktır. Talebe bağlı olarak ister peşin ister 18 taksitle (2 ayda 1 ödenecek şekilde) ödenebilecektir.

Taksitle ödeme talep edilmesi halinde borçlara uygulanacak katsayı tutarları şu şekildedir;

6 Taksit için 1,045

9 Taksit için 1,083

12 Taksit için 1,105

18 Taksit için 1.150

Taksitlerin erken ödenerek kapatılması halinde katsayı tutarı tekrar hesaplanarak azaltılacaktır.

Taksit ödemeleri 31.01.2020 tarihinde başlayacak olup vergi ve diğer borç yapılandırmalarının ilk taksiti 31.01.2021, SGK borçlarının ilk taksiti ise 28.02.2021 tarihindedir.

İlk taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi veya takip eden taksitlerden 1 yılda 2 adet taksitin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Pandemi nedeniyle ertelenen Mart-Nisan-Mayıs aylarına ait vergi ve sigorta ödemeleri kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.

SİGORTA TEŞVİKLERİ

1. İşsizlik ödeneği almakta iken 90 gün içerisinde tekrar işe başlatılan çalışanları 12 ay sigortalı yapmak şartıyla işsizlik ödeneği süresi boyunca sigorta primleri karşılanacaktır.

2. 01.01.2019 – 17.04.2020 Tarihleri arasında sigortasız çalıştırılanların tekrar işe alınması halinde idari para cezası uygulanmayacak ve sigorta primleri Kurumca karşılanacaktır. Bu kişilerin ücretsiz izine ayrılmaları halinde Pandemi ücretsiz izin desteği verilecektir. Teşvik süresi sonunda yararlanılan süre kadar kişilerin sigortasının devam ettirilmesi zorunludur.

3. Ocak/2019 – Nisan/2019 Dönemlerinde sigortaya bildirilen kişi sayısının en az olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olacak şekilde istihdam edilen yeni kişilerin asgari ücret düzeyinde sigorta primleri Kurum tarafından karşılanacaktır. İşe alınan bu kişilerin destekten yararlanan süre kadar ilave süre sigortalı yapması zorunludur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1. Ekim/2020 Tarihinden önce hatalı bildirimden kaynaklı ödenen yersiz kısa çalışma ödemeleri işverenlerden talep edilmeyecektir.

2. Ayrı bir işyeri açmaksızın ve seri üretim makine ve alet kullanmaksızın evde imal edilen ürünlerin internet üzerinden satanlara esnaf muaflığı getirilmiştir.

3. Gerçek kişilerin yaptıkları mikro ihracatlara %50 gelir vergisi indirimi gelmiştir.

4. Sermaye azaltımı yoluyla dağıtılan kârlara %15 stopaj kesintisi zorunluluğu getirilmiştir.

5. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve diğer menkul kıymetlerin 30.06.2021 tarihine kadar yurda getirilmesi halinde serbestçe tasarruf edilebilecektir.

6. Mevcut sigorta teşviklerinin 31.12.2023 tarihine uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

7. Kısa çalışma ödeneğinin ve Pandemi ücretsiz izin ödemelerinin 30.06.2021 tarihine uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

8. Bağ-Kur borcu olup 31.01.2021 tarihine kadar ödenmeyenlerin borçları ve hizmetleri 31.01.2021 tarihinde silinecektir. Bu kişiler emeklilik başvuru zamanlarında isterlerse bu silinen bu hizmetlerini o günün prim tutarı üzerinden satın alabileceklerdir. Bu kişilerin sigortalılıkları ve Bağ-Kur kayıtları 31.10.2020 tarihi itibariyle tekrar başlayacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi