1013 - 1015 Nolu CB Kararları Hk.

1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler neticesinde;

  1. Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri 1/5/2019 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

  1. Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdeler 1/5/2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

  1. Tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları arttırılmıştır.

  1. Telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları %50’ye kadar arttırılmıştır.

Yeni düzenlemeyle ÖTV matrahı

640 TL - 1.500 TL arasında olan cihazlar için ÖTV oranı %40;

1.500 TL’nin üzerinde olan cihazlar için ÖTV oranı %50 olarak belirlenmiştir.

  1. Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek ÖTV tutarının tespitinde matrah 46.000 TL’den 70.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Ayrıca 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizlerinden alınan stop oranları değiştirilmiştir. Buna göre enflasyon oranına bağlı değişken faizli 1 yıldan uzun vadeli mevduatlardan kesilen stopaj oranı 0 a indirilmiştir.

Yeni oranlar;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan l yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,"

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi